ولوو اس ۹۰

ولوو اس 90 مدل 2017

ماشین جدید ولوو، ولووی اس90 است که قرار است از نزدیک نگاهی به آن بیندازیم تا ببینیم واقعاً این ماشین به خوبی رقبایش هست یا نه.

موتوتل موتوتل