جشنواره شارژ فجر موتوتل

جشنواره شارژ فجر موتوتل

در جشنواره ی زمستانه شارژ فجر موتوتل، کاربر پس از عضویت در سامانه موتوتل می تواند بلافاصله پس از ثبت نام از دوستان خود برای عضویت در سرویس موتوتل دعوت نموده و در صورت عضو شدن آن ها به ترتیب ذیل، شارژ همراه اول دریافت نماید.


مراحل عضویت و دریافت شارژ
گام اول : ارسال کد به سرشماره


کاربر پس از ارسال 123 به شماره 307230 و عضویت در سیستم، یک پیغام خوش آمدگویی حاوی "کد دعوت از دوستان" دریافت می نماید.دو نفر اول: 10000 ریال

چهار نفر بعدی: 50000 ریال

هشت نفر بعدی: 100000 ریال

شانزده نفر بعدی: 200000 ریال

یک صد و بیست و هشت نفر بعدی: 1500000 ریال وجه نقد.

یک هزار نفر بعدی: 15000000 ریال وجه نقد.

گام دوم : ارسال کد دعوت به دوستان


  • کاربر کد دعوت خود را برای دوستانش ارسال می نماید
  • هر کاربر جدیدی که با کد دعوت در سیستم عضو شود و حداقل شش ساعت در سرویس فعال بماند، به حساب دارنده کد دعوت منظور می گردد.

دو نفر اولی که با "کد دعوت" مشترک عضو شوند و حداقل شش ساعت در سیستم عضو باشند، دارنده کد معرف، به گام اول رسیده و می تواند درخواست شارژ را در سیستم ثبت نماید.

کاربر با ارسال حرف g به سر شماره 307230 می تواند به منوی راهنمای اختصاص داده شده به جشنواره ی شارژ فجر متصل گردد و با نحوه کارکرد آن آشنا شود.
گام سوم : اطلاع از تعداد دوستان دعوت شده


کاربر به منظور مطلع شدن از تعداد دوستان دعوت شده خود در سیستم که بیشتر از شش ساعت در سرویس عضو می باشند، می تواند کلید واژه "List" یا "لیست" را ارسال نماید.

در صورتی که کاربر به یکی از مراحل دریافت شارژ رسیده باشد، سیستم ضمن اعلام این موضوع، به کاربر جهت دریافت شارژ، راهنمایی نموده و کاربر می تواند با ارسال کلید واژه پرداخت به سرشماره 307230 درخواست پرداخت این مرحله را در سرویس ثبت نماید.

گام چهارم : مرحله تایید جایزه شما


پس از ارسال کلید واژه "پرداخت" توسط کاربر، سیستم امکان ارسال کارت شارژ و تعداد دوستان عضو شده توسط این کاربر را بررسی نموده و در صورتی که یکی از مراحل فعال باشد، پیامی مبنی بر تایید شدن درخواست برای ایشان ارسال می نماید. پس از اتمام پردازش، سیستم پیغامی مبنی بر نحوه دریافت شارژ به کاربر ارسال می نماید.گام پنجم : راهنمای دسترسی به کدهای شارژ


کاربر پس از ارسال واژه نمایش، میتواند به کدهای شارژ دسترسی داشته باشد، همچنین در سایت موتوتل، پس از ورود در پنل کاربری به آدرس اینترنتی زیر

https://mototel.ir/profile?hit=awards

کد های شارژ فعال شده قابل دسترس می باشند.