هرساله با آغاز سفرهای نوروزی، مصرف سوخت کشور به شدت افزایش پیدا می‌کند که به طور مثال باتوجه به آمار مصرف سوخت کشور در دومین روز سال 98، می توانیم شاهد ثبت رقم 101 میلیون و 800 هزار لیتری باشیم. اما بعد ورود سامانه بارشی روزهای اخیر و هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی کشور به مسافران نوروزی و سپس نمایان شدن آثار بارندگی از قبیل سیل در استان های شمالی و همچنین شهر شیراز که باعث کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، سفرهای نوروزی کاهش پیدا کرده و از همین جهت مصرف سوخت کشور در روز چهارشنبه 7 فروردین ماه 98 با کاهش 12 میلیون لیتر نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته همراه بوده است.
البته مصرف سوخت کشور طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در روز هفتم فروردین ماه 98 با وجود کاهش حدودا 12 میلیون لیتری نسبت به سال گذشته، رقم 90 میلیون و 900 هزار لیتری به خود اختصاص داده است که باز هم یک رقم قابل توجه به شمار می آید، اما در مقایسه با دیگر روزهای نوروزی و همچنین نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، مصرف سوخت کشور از ترس سیل و کنسل شدن مسافرت برخی از هموطنان با کاهش 12.09 درصدی همراه شده است. هرچند این شرایط برای روز ششم فروردین ماه 98 نیز تاحدودی قابل استناد خواهد بود و شرایط تقریبا مشابهی دارد.

 

منبع: خودرو بانک