تبلیغات عجیب و غریب برای تویوتا پریوس توسط گرند تور

برنامه "گرند تور" برای معرفی بهتر خود در میان مخاطبان، دست به روش‌های تبلیغاتی عجیب و غریبی زده است و در آخرین اقدامات خود، چندین دستگاه تویوتاپریوس واقعی را که بر روی آنان نام و لوگوی برنامه "گرند تور" حک شده است، به موانع کنار جاده کوبیده و یا برخی از آنان را طوری که انگار از ساختمان چند طبقه به پایین پرت شده باشند، درون زمین فرو کرده است تا نگاه هر مخاطبی را به سمت خود جلب کند. این تبلیغات همانطور که انتظار می‌رفت، نگاه بسیاری از مردم شهر را جلب کرد و در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن در وبسایت‌های خبری و مرتبط با خودرو هم بازتاب گسترده‌ای داشته است.