این روزها افراد سودجو و کلاهبردار با روش های جدید اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. جدیدا افرادی با فروشندگان خودرو یا ملک تماس گرفته و خود را خریدار واقعی معرفی می‌کنند و با زیرکی اعتماد شما را جلب می‌کنند. این افراد برای خرید خودرو یا ملک نزد شما آمده و خواستار نوشتن قولنامه به صورت دستی می‌شوند و شما را از رفتن به بنگاه منصرف می‌کنند. این افراد حین ثمن معامله را یک چک به مبلغ کل در وجه به شما داده و می‌گوید خودرو و مدارک آن نزد خودتان بماند تا چک پاس شود و با اینکار سعی در جلب اعتماد شما می‌کند.
یک یا دو روز بعد کلاهبردار نزد شما می‌آید و خواستار لغو قرارداد بعلت های مختلف می‌شود و بعد از فسخ قرارداد و گرفتن چک ثمن معامله یا ربودن آن، هر دو قولنامه را پاره و از بین میبرد و شما نیز تصور می‌کنید قرارداد فسخ شده است. حال داستان از اینجا شروع می‌شود که قولنامه پاره شده یک کپی رنگی بوده و اصل قولنامه نزد فرد کلاهبردار موجود است و او چک را از شما گرفته و قولنامه شما نیز از بین رفته است.
کلاهبردار یا همان خریدار یک اظهارنامه‌ و شکایت تحت عنوان تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند علیه شما ثبت می‌کند و ادعا می‌کند که بجای چک در زمان فسخ سکه، دلار و یا وجه نقد داده و اینجا شما به دردسر بزرگی می‌افتید. در اینجا قضات محترم چون اصل قولنامه و اصل چک در اختیار فرد کلاهبردار است حق را به خریدار یا همان کلاهبردار داده و رای به نفع او صادر می‌شود و شما را ملزم به تنظیم سند و تحویل خودرو یا ملک بدون دریافت هیچ مبلغی می‌کند و شما مال و سرمایه خود را بدون دریافت ریالی از دست می‌دهید.

 

منبع: خودرو بانک