طرح فروش فوری و اعتباری کیا سراتو سایپا اعلام شد

طرح فروش اعتباری کیا سراتو توسط سایپا، تولید کننده سراتو در ایران آغاز شد:

 

منبع: سایپا