طرح جدید فروش نقدی محصولات چری ویژه فروردین ماه 98 از سوی مدیران خودرو اعلام شد.

این طرح از تاریخ 20 فروردین ماه ویژه مشتریان فعال شده است.

854.jpg