وارد کنندگان موظفند نرخ خدمات خود را شفاف سازی کنند.

طبق یک قانون تازه، شرکت‌ های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف به شفاف ‌سازی نرخ خدمات خود برای مصرف‌ کنندگان شده اند. براساس یک قانون جدید شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف به شفاف‌ سازی نرخ خدمات خود برای مصرف‌کنندگان شده‌ اند. طبق گزارشات براساس ارزیابی ‌های صورت گرفته "بالا بودن هزینه تعمیرات" از جمله دلایل ناراضی بودن مشتریان ایرانی از عملکرد شرکت ‌های خدمات پس از فروش خودرو در ایران است. این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به شفاف ‌سازی نرخ خدمات برای مصرف‌کنندگان شده اند.
بنا بر همین اصل، در ماده ۲۲ اصلاحیه ی ‌آیین ‌نامه ی اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ذکر شده است که عرضه‌کننده خودرو وظیفه دارد نسبت به معین سازی نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی ... اقدام کرده و بعد از تطبیق توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعلام به شرکت عرضه‌کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز خود ابلاغ کند. طبق این ضوابط نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش صورتحساب مصرف‌کننده را به آنها ارائه می‌کند. همچنین در تبصره ماده ۲۲ این قانون تصریح شده است:" عرضه‌کننده خودرو موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود فراهم کند".
بنابراین طبق این قانون شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید تمام نرخ‌های قطعات، تعمیر و خدمات را در سایت اینترنتی خود منتشر کنند تا مصرف‌کنندگان از نرخ رسمی قطعات و خدمات آگاهی یافته و بتوانند در موارد مورد نیاز صورتحساب دریافتی در شبکه خدمات پس از فروش را با نرخ‌های اصلی، تطبیق داده و چک کنند تا از احتمال دریافت وجوهی اضافه بر نرخ‌های رسمی، جلوگیری شود.