حذف موتور سیکلت های کاربراتوری از شهر

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه موتورسیکلت‌های کاربراتوری باید از چرخه ترافیک حذف شود، گفت: یکی از علل مهم آلودگی هوا تردد موتور سیکلت‌های کاربراتوری است احمد دنیامالی با بیان اینکه موتورسیکلت ها در بی انضباطی ترافیکی شهر نقش بسیار موثری دارند، عنوان کرد: سال‌ ها است یکی از علت‌ های مهم آلودگی هوا وجود موتورسیکلت‌ هایی است که در شهر آلودگی ایجاد می ‌کنند و کیفیت لازم را برای تردد ندارند.
وی با تاکید بر اینکه موتورسیکلت برای برخی از افراد اسباب کار زندگی شان محسوب می شود، خاطر نشان کرد: برخی از شهروندان مجبور به استفاده از موتورسیکلت برای گذاران امور زندگی شان هستند. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پلیس راهور چندی پیش از حذف موتورسیکلت های کاربراتوری خبر داده بود، تصریح کرد: این مهم به طور حتم باید انجام شود چرا که موتورسیکلت های کاربراتوری نقش بسیار بالایی در آلودگی هوا ایفا می کنند.
دنیامالی به حمایت شورای اسلامی شهر تهران از این طرح اشاره کرد و ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با این مسئله موافق هستند چرا که حذف این نوع موتورسیکلت از چرخه ترافیکی شهر، کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد. وی حذف کامل موتورسیکلت از چرخه ترافیک را پاک کردن صورت مسئله دانست و اظهار کرد: این مسئله امکانپذیر نیست چرا که امکان خرید خودرو برای برخی از خانواده ها مقدور نیست و این در حالی است که موتورسیکلت تنها منبع درآمد برخی از خانواده ها است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه موتورسیکلت ها یا باید به سمت برقی برود و یا انژکتوری شود ، اضافه کرد: طرح این مسئله به این دلیل است که موتورسیکلت های برقی یکی از عوامل مؤثر در کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی محسوب می شوند.