اعتراض شورای عالی مناطق آزاد تجاری در برابر ممنوعیت ورود خودروهای پلاک موقت

شورای عالی مناطق آزاد تجاری نسبت به خبر منع ورود خودروهای پلاک موقت، واکنش نشان داد و خواهان لغو این مصوبه گمرک شد. بر طبق این مصوبه، مدیر گسترش و تسهیلات صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد در نامه ای به سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران خواهان لغو مصوبه ی اخیر در مورد عدم اجازه ی ورود خودروهای پلاک موقت به سایر مناطق شده است. و نیز در این نامه، به توافق رئیس کل گمرک ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای صدور مجدد مجوز ورود موقت خودرو با پلاک موقت، به عنوان تسهیلات برای سرمایه گذاران مناطق آزاد اشاره شده است.