تعداد خودروهای تولیدی در سال 95

در آبان‌ماه سال جاری شرکت ایران خودرو نزدیک به 62 هزار دستگاه خودرو و شرکت سایپا نیز اندکی بیش از 56 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.
جدیدترین آمارها از تولید خودرو تا پایان آبان با رشدی معادل 35.9 درصد و برابر با 820 هزار و 463 دستگاه خودرو بوده‌است. از این تعداد 759 هزار و 871 دستگاه خودروی سواری، 52 هزار و 129 دستگاه وانت، 616 دستگاه اتوبوس و 7 هزار و 353 دستگاه انواع کامیون و کامیونت و کشنده بوده‌است.
در آبان‌ماه امسال تعداد کل خودروهای سواری تولید شده در کشور 121 هزار و 272 دستگاه بوده که در مقایسه با همین دروه در سال گذشته 138.2 درصد رشد داشته است. در همین دوره زمانی 6 هزار و 972 دستگاه وانت تولید شده‌است. انواع کامیون و کامیونت و کشنده نیز 657 دستگاه تولید شده که کاهشی 3.4 درصدی داشته‌است.
ایران خودرو در آبان‌ماه سال جاری 61 هزار و 946 دستگاه و سایپا 56 هزار و 157 دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.

منبع: تسنیم