خدمات پس از فروش معیار مهم در واردات خودروهای جدید

خدمات پس از فروش برای مصرف‌کنندگان از ارزش بالایی برخوردار است. حصول اطمینان از در دسترس بودن بنگاه‌های وارد کننده برای پشتیبانی و در صورت نیاز رفع عیب و تامیین قطعات خودرو، معیاری است که در بازار خودرو باید به آن توجه شود.
حمید گرمابی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سطح کیفیت خودرهای داخلی را در گرو نظارت سختگیرانه دانست و افزود تولید و عرضه خودروهای به روز  در بازار داخلی خودرو اجتناب ناپذیر است و برای دستیابی به این شرایط باید مجوز واردات خودروهایی که موجب انتقال تکنولوژی و فن آوری می‌شوند صادر شود تا باعث رشد و تعالی در فناوری های خودروهای داخل شود.
ایشان ضمن اشاره به لزوم فراهم‌آوری شرایط مناسب برای تولیدکنندگان قطعات خودرو در داخل، حمایت از این حوزه را متضمن افزایش سطح دانش و تولیدات با کیفیت و مطابق با آخرین فناوری‌های روز دانست. و همچنین به ایرادات صنعت خودروسازی و نبود شرایط مناسب برای رقابت اشاره داشت و گفت: « با ورود محصولات به روز و رقابت با تولیدات داخلی ، تولیدکننده داخلی ناگزیر به تولید محصولاتی براساس خواست و نیاز مشتری و عرضه خودروهای رقابتی به لحاظ  کیفیت و قیمت خواهد شد که این  مسلما به نفع کشور است.»
نماینده مجلس از نیشابور و فیروزه ضمن هشدار از واردات بی‌رویه تاکید کرد که دولت مجوز ورود خودروهایی را صادر کند که تکنولوژی تولید آن به صورت همزمان وارد کشور شود. همچنین عامل قیمت و خدمات پس از فروش را عامل مهمی در واردات خودرو دانست.
ایشان اظهار امیدواری کرد که با این روند، رشد بازار تقاضای تولیدات داخلی روبرو خواهیم بود اگر در بازار خودروهای داخلی تغییراتی مثبتی در جهت ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی صورت پذیرد. ایشان با اشاره به برخی واردات بدون کیفیت لازم،  واردات هر نوع خودروی خارجی بدون توجه به توسعه دانش و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی را حرکت ناشیانه ای خواند.، و ادامه این روند را موجب  بیکاری  زیادی از  کارگران و این جریان را آسیب زدون به اقتصاد و تولید کشور خواند.