سایه مالیات بر سر بازار خودرو

رشد نرخ مالیات نسبت به سال گذشته بازار واردکنندگان خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. بنا بر منابع اعلام شده اطلاعات حاکی از آن است که نرخ مالیات در مشابه با سال گذشته با یک افزایش نجومی به عدد 120 درصدی روبرو بوده است.
انواع مالیات اخذ شده در سال 1395 مالیات واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و مالیات شماره گذاری خودرو می باشد . مطابق  آمارهای اعلام شده، نرخ مالیات واردات خودرو مصوب شش ماهه در سال 1395 یک هزار و 750 میلیارد بوده که تنها در این مدت 460 میلیارد کسب شده است.
این بررسی ضمن رشد افزایش مالیات در شش ماهه اولیه سال جاری را نسبت به سال گذشته 120.9 درصد اعلام کرده است. این گزارش می‌افزاید در مرحله نقل و انتقال خودرو برای شش ماهه نخست سال جاری 380 میلیارد پیش بینی شده است که در عملکرد شش ماهه این مدت 280 میلیارد واریز شده است. بررسی‌های موشکافانه نشان از آن دارد که در شش ماهه نخست سال میزان مالیات اخذ شده بر نقل وانتقال خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17.6 درصد روبرو شده است.
همچنین مالیات شماره گذاری خودرو برای شش ماهه نخست سال جاری 390 میلیارد در نظر گرفته شده که عملکرد این دوره 410 میلیارد به ثبت رسیده است. با استفاده از اطلاعات ذکر شده ، مجموع مالیات‌های که با بازار خودرو سروکار دارد، در شش ماهه نخست سال 1395 میزان هزار و 150 میلیارد را رقم زده است که البته با مصوب دو هزار و 520 میلیاردی فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد مالیات در بازار خودرو به عنوان یکی از منابع درآمد دولت از سوی بانک مرکزی به چالشی برای وارد کنندگان و فعالان بازار خودرو تبدیل شده است.

منبع: میزان