طرح فروش فوری ایران خودر از برای ۲۳اردیبهشت 98 ساعت ۱۰صبح از طریق وبسایت این شرکت آغاز میگردد.

جدول جزییات فروش فوری ایران خودرو برای ۲۳اردیبهشت:

ikco-sale-3