به گزارش ايكوپرس، نگراني و سردرگمي مشتريان از قيمت هاي كاذب و غيرواقعي در بازار آزاد موجي از التهاب و نارضايتي را در جامعه ايجاد كرد و برهمين اساس با ورود نهادهاي ناظر و شناسايي برخي اخلال گران، قيمت‌ها شيب نزولي يافت و درحال بازگشت با شرايط عادي است.

 

گروه صنعتي ايران خودرو نيز به عنوان مهم ترين تامين كننده نياز بازار خودرو، در اطلاعيه اي تاكيد كرده كه قيمت فروش كارخانه اي تغييري نداشته و شهروندان به قيمت هاي كاذب بازار را مبناي تصميم گيري و خريد خود قرار ندهند.

 

 

در اين اطلاعيه آمده است، در روزهاي اخير با افزايش تيراژ توليد ايران خودرو، حجم تحويل خودرو به مشتريان افزايش يافته و بازار به سمت تعادل در حال حركت است. با تامين قطعات، تعداد توليد تجاري ايران خودرو افزايش يافته و به همين ميزان عرضه به بازار نيز درحال افزايش است، بنابراين متقاضيان و مشتريان محصولات ايران خودرو نگراني از كمبود خودرو در بازار نداشته باشند.

 

 

همچنين تداوم افزايش فروش فوري روزانه محصولات خودروسازان نيز در مسير متعادل‌سازي بازار تاثيرگذار خواهد بود.  

 

 

ايران خودرو از شهروندان خواسته تا اخبار و اطلاعات مربوط به توليد، فروش و تحويل محصولات ايران خودرو را از منابع و مراجع رسمي اين شركت شامل سايت رسمي خبري، سايت فروش و نمايندگي هاي اين خودروساز در سراسر كشور كسب كرده و به شايعات توجه نكنند.

 

 

بي ترديد، همراهي مشتريان با توليدكننده و عدم اعتماد آنان به بازار آزاد،‌ دست سودجويان را از بازار قطع خواهد كرد و قيمت خودرو به شرايط عادي و واقعي بازخواهد گشت.

 

 

 

 

منبع: ایران خودرو