استاندارد سازی سطح خودروها و جاده ها

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: در زمینه استانداردهای اجباری مربوط به واردات خودرو متاسفانه سازمان ملی استاندارد خودش استانداردها را رعایت نمی‌کند. طبق گزارشات، کوروش مرشد سلوک در مصاحبه با ایسنا گفت: ایده آل ترین نوع استاندارد برای خودروی وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد تعیین شده است در حالی که چنین استانداردهایی باید بر اساس نیاز داخل کشور تعیین شود. وی اضافه کرد آیا سیستم حمل و نقل و وضعیت جاده‌ها و آسفالت آن‌ها این امکان را به ما می‌دهد که از چنین استانداردی استفاده کنیم و گفت: در جایی مثل کشور آلمان به خاطر وضعیت خوب سطح جاده‌ها محدودیت سرعت وجود ندارد و بر همین اساس هم سطح ارتفاع خودرو تا کف جاده را کم می‌کنند اما همین استاندارد با توجه به شرایط جاده‌ها در ایران به هیچ وجه مناسب به نظر نمی‌آید.
کوروش مرشد اضافه کرد: استاندارد در هر منطقه‌ای بر اساس نیازها و زیرساخت‌های موجود در آنجا تعریف می‌شود اینکه تصور شود چون یک استانداردی اروپایی است پس حتما خوب است صحیح نیست نیازهای ما با اروپایی‌ها متفاوت است. نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: استاندارد خودرو باید بر اساس شرایط موجود و نیازهای کشور تعیین شود و نباید صرفا از استاندارد یک منطقه مانند اروپا استفاده کرد بلکه باید با الگو برداری از کشورهای مختلفی مانند ژاپن و کره یک الگوی مناسب برای کشور طراحی کرد. وی تصریح کرد: ما باید متناسب با نیازها و زیرساخت‌های موجود استانداردهای مورد نیاز خود را دوباره بر اساس شرایط موجود در کشور بازنویسی و اصلاح نماییم.