افزایش قیمت ارز برای خودروسازان نفع دارد یا ضرر ؟؟؟؟

افزایش قیمت دلار در هفته گذشته برخی از صاحبان صنایع را نگران کرد درحالیکه پنج شنبه گذشته در بازار ارز آرامش نسبی برقرار بود. در هفته گذشته قیمت دلار از 3683 تومان به 3818 تومان افزایش پیدا کرد. این قیمت رکورد تازه‌ای برای ارز در مدت چهار سال گذشته بوده‌است. تغییرات این چنینی قیمت ارز افزایش هزینه‌های تولید را برای خودروسازان یادآوری می‌کند. البته در آن شرایط این شرکت‌ها چاره‌ای جز انداختن بار مالی این تغییرات بر دوش مشتریان نداشتند. در موتوتل با ما همراه باشید.
دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد هرچند بالارفتن قیمت ارز به مشکلات مالی فراوان تولیدکنندگان خودرو اضافه می‌کند اما همچنان فرصتی استثنایی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. تجربه قبلی تغییرات قیمت ارز در سال 91 و 92 هرچند یک بازار پر تنش را ایجاد کرده بود اما باعث شد خودروسازان برنامه‌ای جدی برای گسترش صادرات خود انجام دهند و از این افزایش قیمت به بهترین نحو استفاده کنند. لذا برخی نظرات کارشناسی بر این است که در این شرایط دولت اجازه دهد برای رشد صادرات و نیز رشد اقتصادی به مرور قیمت دلار به جایگاه واقعی خود برسد.
هرچند که خودروسازان در زمان افزایش قیمت ارز شرایط مطلوبی دارند اما افزایش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان نامطلوب است. حال این سوال پیش می‌آید که این افزایش قیمت به نفع خودروسازان است یا نه؟ یکی از کارشناسان صنایع خودرو بر این نظر است که افزایش قیمت ارز باعث افزایش درآمد ریالی خودروسازان صادرکننده خودرو می‌شود و از طرفی دیگر هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد در چنین شرایطی وقتی صادرات خودرو سودبخش خواهد بود که وابستگی خودرو صادر شده به ارز کاهش پیدا کند. بنابراین هرچند قطعات داخلی ساخته شده برای خودرو نیز وابسته به قیمت ارز هستند اما در نهایت توسعه داخلی سازی قطعات خودرو به نفع صادرات و خودروسازان خواهد بود.