گروه صنعتی ایران خودرو روز یکشنبه اعلام کرد: در راستای تحقق اهداف و سیاست های تعیین شده اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و بهره مندی از توان، استعداد و دانش متخصصان متعهد کشور بویژه در دوران سخت تحریم های ظالمانه و به منظور حمایت از توسعه تولید ملی برپایه فناوری های برتر در عرصه صنعت، این گروه صنعتی از همه صنعتگران، دانشگاهیان، شرکت های دانش بنیان و نخبگان کشور دعوت به همکاری می کند.
در این فراخوان از علاقه مندان دعوت شده تا زنجیره تامین ایران خودرو را در این جهاد خودکفایی با ارسال طرح ها و پروژه های خود با رویکرد توسعه داخلی سازی قطعات و کاهش ارزبری یاری کنند.
ایران خودرو نمایشگاه دائمی برای عرضه و معرفی قطعات خودکفا نشده در شرکت ساپکو برپا کرده که هر روز از ساعت هشت تا 17 پذیرای بازدیدکنندگان است.
علاقه مندان برای مشارکت و انتخاب قطعات مورد نظر در این طرح می توانند به فرم جهاد خودکفایی قطعات در پایگاه اینترنتی ساپکو به آدرس www.sapco.com مراجعه کنند.
کارشناسان، تعمیق داخلی سازی قطعات دستکم برای خودروهای پرتیراژ را تنها راه حل خروج خودروسازی از وضعیت دشوار کنونی می دانند تا ارزبری ها هرچه بیشتر کاهش یابد، اما تاکید دارند دستگاه های مرتبط باید به دور از بخشی نگری، در این راستا هماهنگ اقدام کنند.