به گزارش اقتصادآنلاین، متن اطلاعیه شرکت عظیم خودرو به شرح زیر است:

به استحضار می رساند، ازآنجاییکه مدیریت شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو طی سنوات قبل با اخذ مجوز های لازم و باحمایت های قانونی وزارت محترم صمت و تلاش شبانه روزی مهندسین، تکنیسین ها و کارکنان مجرب خود، خطوط تولید خودروهای فوتون ساوانا و هنتنگ را راه اندازی کرده و تاکنون موفق به تولید خودروهای مذکور گردیده و تعداد ٨٤ دستگاه خودروی فوتون ساوانا و تعداد ٤۰ دستگاه خودروی هنتنگ X7 را تحویل مشارکت کنندگان در تولید بر اساس الویت ثبت نام نموده و نظربه اینکه درحال حاضر بدلیل بروز مشکلات حقوقی پدید آمده برای شرکت پارسیان عظیم خودرو امکان ادامه ی فعالیت در زمینه تولید از این شرکت سلب شده است لذا مدیریت شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو از آذر ماه سال 1397 تاکنون با ارائه طرح خود به مقامات محترم ذیربط اعم از وزارت صمت، دادستانی و بازپرس برای رفع توقیف و عدم تعطیلی کارخانه و استمرار تولید برای انجام تعهدات ایجاد شده از سوی شرکت پارسیان عظیم خودرو بطور جدی و مداوم، پیگیر حل معضلات ایجاد شده می باشد ازطرفی به موازات تلاش برای تامین سرمایه موردنیاز و یافتن کانال مالی مطمئن برای تامین CKD  جهت تولید خودروهای هنتنگ، درجهت جلب رضایت مشتریان گرامی و مشارکت کنندگان در تولید این خودروها با همراهی و پیگیری مستمر از سوی برخی نمایندگان تعدادی از مشتریان، پیشنهاد اجرای طرح مذکور را با تبدیل مبالغ پیش پرداخت مشارکت کنندگان به ارزش روز و با لحاظ کردن تخفیفاتی در قالب فراخوان به بازپرس محترم شعبه 3 طی نامه شماره AZM/97/1495مورخ 1397/12/27ارائه نموده که در صورت رفع توقیف و دادن مجوز از سوی بازپرس شعبه 3 و دادستان محترم برای ادامه تولید و نیز موافقت با فروش بخشی از اموال و یا تکمیل وجه از سوی مشارکت کنندگان در تولید در قالب روش مندرج در فراخوان، امیدواریم ضمن استمرارو رونق تولید از بحران فعلی گذر کرده و با ایفای تعهدات، رضایت مشارکت کنندگان محترم در تولید را فراهم نمائیم، لذا بمنظور برنامه ریزی برای برآورد تعداد متقاضیانی که آمادگی تکمیل وجه مطابق فراخوان این شرکت را دارند و نیز ارائه آن برای اخذ مجوز از دادستانی محترم خواهشمند است فرم ذیل را با مراجعه حضوری به شرکت تکمیل و یا از طریق پست مطابق اطلاعیه ذیل ارسال فرمایید.

شایان ذکر است کلیه تعهدات عظیم خودرو شامل محصولات هنتنگ و فوتون نبود و بخشی از آنها هم محصولات وارداتی بوده که در اثر تصمیمات سال گذشته دولت بدلیل ممانعت از واردات تاکنون آن بخش هم دچار معضل می باشد، هر چند از محل بازار آزاد و یا محصولات دیگر تولید داخل بخشی از آنها هم محقق شد ولی در کل بدلیل دستور مقام محترم قضایی کلیه عملیات اجرایی متوقف شد که با احتساب خودروهای فوتون، هنتنگ و سایر خودروها ایفای تعهد حدود ٢۰۰ دستگاه کارسازی گردید.

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین