رشد چشم گیر تولیدات خودرو در آبان ماه امسال

آبان ماه امسال تولید انواع خودرو ۱۳۱.۷ درصد افزایش یافته است. براساس جدیدترین آمارهای رسمی در این مدت تولید انواع خودرو از ۵۵ هزار و ۶۹۳ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲۹ هزار و ۳۱ دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع سواری ۱۳۸.۲ درصد رشد داشته و از ۵۰ هزار و ۹۱۴ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲۱ هزار و ۲۷۲ دستگاه رسیده است. آبان ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۷۶.۱ درصد افزایش یافته و از ۳۹۵۸ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۶۹۷۲ دستگاه افزایش یافته است. همراه موتوتل باشید.
تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما ۴۶.۸ درصد افت داشته و از ۶۲ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۳۳ دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع اتوبوس برخلاف مینی‌بوس رشد داشته و با افزایش ۲۲.۸ درصدی از ۷۹ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۹۷ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده اما کاهش داشته و با افت ۳.۴ درصدی از ۶۸۰ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۵۷ دستگاه رسیده است.

منبع: ایسنا