قیمت روغن موتور در بازار تهران به شرح جدول زیر است‎:‎

روغن موتور

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین