افزایش قیمت چند خودروی وارداتی

بر این اساس قیمت یاریس هاچ ‌بک یک میلیون تومان، ‌ تویوتا راو 4  دو میلیون تومان، کمری هیبریدی دو میلیون تومان، لکسوس فول دو میلیون تومان و بنز  E۲۵۰ نیز معادل پنج میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است: