کرمان موتور در نظر دارد طرح فروش اقساطی خودروی جک اس۳ اتوماتیک را  آغاز نماید که طرح ارائه شده از تاریخ یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۹ در سیستم فروش کرمان موتور فعال می باشد.

08