قرار گرفتن خودروهای شن و نمک پاش در خیابان های پایتخت و استفاده از مواد یخ زدا در پل ها و تونل ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به استقرار بیش از 5000 خودروی شن و نمک مخصوص در زمان بارش برف گفت: استفاده از محلول یخ زدا برای پل ها، رمپ و لوپ ها و همچنین تونل ها برای جلوگیری از لغزندگی و لیز خوردن خودروها در نظر گرفته شده است. حسین جعفری  باتوجه به اعلام آمادگی سازمان هواشناسی و احتمال وقوع بارش برف در شب گذشته گفت: نیروهای خدماتی در سطح مناطق 22گانه و به خصوص مناطق برف خیز با دریافت وضعیت آماده باش و به کارگیری تمامی خودروها و تجهیزات حاضر شدند. همچنین با استقرار ماشین آلات در نقاط حساس و بزرگراه ها، آمادگی کامل برای ارایه خدمات و برطرف کردن مشکلات احتمالی در سطح معابر اصلی را داشتیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با این موضوع بیش از 1600 نیرو را برای برف روبی، فارغ از نیروهای خدمات شهری به کار گرفتیم، ادامه داد: هزار و 100 خودرو برف روبی برای این موضوع در نظر گرفته شد که بیش از 100 خودرو تخصصی نیز در سطح شهر فعال شدند. همچنین فعالیت نیروهای برف روب با ماشین های مربوطه را در دستور کار قرار دادیم. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه در کنار اقدامات مدیریت شهری خودروهای برف روب در سطح معابر و بزرگراه ها مستقر شدند، اضافه کرد: تمامی نیروها و ماشین آلات از ساعت 11 شب (5شنبه) برای بارش احتمالی استقرار یافتند.
وی با اشاره به اینکه میزان شن و نمک را نسبت به سنوات گذشته کاهش دادیم، ادامه داد: اما به هرحال شن مخصوص و نمک را با حداقل میزان در سطح معابر برای جلوگیری از لغزندگی خودروها مورد استفاده قرار دادیم. این در حالیست که سعی کردیم از کمترین میزان نمک استفاده کنیم. جعفری با اشاره به استقرار بیش از 5000 خودرو برای پاشیدن شن و نمک مخصوص در معابر، ادامه داد: علاوه بر آن نیز کیسه های شن و نمک در مناطق برف خیز تهران در سطح بزرگراه ها و خیابان ها قرار داده شدند که در صورت نیاز بتوانیم نقاط مختلف برف روب را در سطح شهر تهران مدیریت کنیم. بنا براعلام سایت شهرنوشت، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر اینکه محلول CMA که ماده ای جدید و گران است، گفت: این محلول نیز در برخی نقاط همانند پل ها، رمپ و لوپ ها، تونل ها و همچنین مراکزی که بافت های تاریخی مهمی را دارند، مورد استفاده قرار گرفت که از این طریق توانستیم از یخ زدگی خودروها نیز جلوگیری کنیم.

منبع: ایسنا