رشد نا هماهنگ و نامیزان تولید اتوبوس در کشور

آبان ماه امسال در حالی تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۲۲.۸ درصد افزایش داشته که تولید این محصول در سه شرکت خودروساز داخلی به طور کامل متوقف شده است. در این مدت به طور میانگین تولید انواع اتوبوس از ۷۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹۷ دستگاه افزایش یافته است. با این حال علی‌رغم این رشد تولید از پنج اتوبوس‌ساز داخلی مورد بررسی تنها در دو شرکت یعنی ایران خودرو دیزل و عقاب افشان تولید این محصولات رشد داشته و در سه شرکت دیگر کاهش یافته و به صفر رسیده است. در این زمینه تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده و از ۵۵ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۸۸ دستگاه رسیده است. همچنین تولید این محصولات در ایران خودرو دیزل نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۹ دستگاه افزایش یافته است. اما در سایر شرکت‌های اتوبوس‌ساز داخلی شامل پیشرو دیزل‌ آسیا، یاوران خودرو شرق و آکیا دویچ تولید این محصولات متوقف شده است. آبان ماه امسال تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسیده است. تولید انواع اتوبوس در یاوران خودرو شرق و آکیا دویچ نیز به ترتیب از چهار و ۱۵ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.

منبع: ایسنا