حضور متخصصان بین المللی جهت بررسی آلایندگی خودروهای دیزل

دانشگاه صنعتی شریف در راستای ظرفیت‌سازی، شناسایی و کاهش آلاینده بسیار خطرناک کربن سیاه در هوای کلان شهرها، کارگاه آموزشی دو روزه‌ای را با حضور متخصصان بین‌المللی برگزار خواهد کرد. کارگاه آموزشی "معاینه فنی زیست محیطی و ایمنی خودروهای دیزل سنگین: تجارب قبلی و نگاهی به آینده" طی روزهای 24 و 25 آذر ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. در این کارگاه تعدادی خودروی دیزل سنگین برای روز دوم به نمایش گذاشته می‌شود و مورد آزمون آلایندگی قرار می‌گیرند. همچنین در روز دوم این کارگاه آموزشی، میزگرد رسانه‌ای به مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در خصوص آلایندگی خودروهای دیزل در کلان شهرها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد. گفتنی است، دانشگاه صنعتی شریف و کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار تاکنون در راستای ظرفیت سازی برای شناسایی و کاهش آلاینده ذرات و دوده سیاه در هوای کلان شهرها فعالیت های بسیار ارزشمندی را برای نهادهای تصمیم گیری و سیاست گذاری انجام داده است.

منبع: ایسنا