به گزارش سايپانيوز، بهروان پيش از این مديركل امور مجلس وزارت بهداشت بوده و ریاست موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ و هنر، ریاست مركز برنامه‌ريزي و آموزش نيروي انساني و عضویت در شوراها و كميته‌هاي متعدد منابع انساني نهادها و سازمان‌های مختلف را نیز در کارنامه شغلی خود دارد.

پيش از بهروان، امير چراغعلي، عهده‌دار سمت معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه سايپا بود كه به‌‌عنوان مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا (سميكو) منصوب شد.

 

 

منبع: سایپا نیوز