قیمت تمام خودروهای تولید رنو 2017

ارزش گمرکی خودروهای وارداتی رنو مدل ۲۰۱۷ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است که بر این اساس سافران اتومات ۲۵۰۰ سی سی و سیمبول اتومات ۱۶۰۰ سی سی بیشترین و کمترین قیمت را برای ورود به ایران با احتساب تعرفه دارند. گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش خودروهای وارداتی رنو را اعلام کرده است که ارزش آنها بر اساس یورو محاسبه شده و بسته به حجم موتورشان، تعرفه های ۴۰ و ۵۵ درصدی بر آنها اعمال میشود. بر اساس این گزارش، در بین خودروهای مختلف رنو بیشترین ارزش گمرکی مربوط به رنو سافران ۲۵۰۰ سی سی ساخت کشور کره جنوبی است که ارزش آن بدون احتساب تعرفه ۲۰ هزار و ۳۰۵ یورو و با احتساب تعرفه ۵۵ درصدی ۳۱ هزار و ۴۷۰ یورو است. در طرف مقابل کمترین ارزش را در میان خودروهای رنو، سیمبول اتومات ۱۶۰۰ سی سی دارد که ارزش آن با احتساب تعرفه ۴۰ درصدی به ۱۳ هزار و ۳۰۰ یورو میرسد. این در حالی است که بیشترین و کمترین ارزش گمرکی بدون احتساب تعرفه های ورودی مربوط به رنو کانگو الکتریکی با ۲۵ هزار و ۸۲۶ یورو و فلوئنس دستی ۲۰۰۰ سی سی با ۹۲۷۰ یورو است. از سوی دیگر واردکنندگان این خودروها علاوه بر حقوق گمرکی باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علیالحساب نیز بپردازند.
ارزش خودروهای رنو مدل سال ۲۰۱۷ با احتساب هزینه حمل دریایی محاسبه شده و به شرح جدول زیر است که البته باید توجه داشت که ارزش این خودروها بدون در نظر گرفتن بیمه است: 

منبع: ایسنا