مرسدس بنز، برند لوکس سال 2016

مدیرعامل دایملر بیان میکند  که مرسدس بنز بزرگ‌ترین و سود ده ‌ترین برند لوکس در جهان خواهد شد. وی با اشاره به برنامه مرسدس بنز مبنی بر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین برند لوکس‌ جهان در سال 2020 سخن می‌گوید: «ما در سال جاری و چهار سال زودتر از زمان معین شده به این هدف خواهیم رسید.» درصورت تحقق این اهداف مرسدس برای اولین بار از سال 2005 به صدر برندهای لوکس جهان بر میگردد. در سال 2005 مرسدس جایگاه خود را به بی‌ ام دبلیو واگذار کرد. مدیر عامل دایملر همچین اعلام کرد مرسدس در طول سال جاری، تعدادی بیش از 2 میلیون دستگاه خواهد فروخت و اینگونه جلوتر از بی ‌ام دبلیو و آئودی قرار خواهد گرفت. در طول 10 ماه سال جاری، فروش مرسدس به رشد 12 درصدی رسیده است و به 71/ 1 میلیون دستگاه رسیده است. بی ‌ام‌ دبلیو در این مدت رشد 5/ 5 درصدی فروش را ثبت کرده و 64/ 1 میلیون دستگاه خودرو فروخته است.