آیا سازمان حمایت نظارتی بر قیمت خودرو داخلی دارد؟

رئیس سازمان حمایت مصرف کننده در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول نظارت بر قیمت خودرو داخلی می باشد این طور عنوان نمود که در حال حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت گذاری خودروهای داخلی می باشد و سازمان حمایت تنها بر شکایات مردم در زمینه مورد نظر می تواند رسیدگی کند. به نقل از این خبر رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آقای سید محمود نوابی به  بحث  در مورد حواشی بازار خودرو و مقدار تاثیر خودرو سازان بر قیمت تمام شده خودرو های داخلی این طور پاسخ داد که:  سازمان حمایت داخلی یک سازمان نظارتی  عالی بوده و در مورد قیمت گذاری خودروهای داخلی به دلیل رفع موازی کاری با شواری رقابت سعی شده همکاری هایی را در این زمینه با ان انجام دهد.
ایشان در ادامه بیان نمودند که: سازمان حمایت هیچ گونه کنترلی بر قیمت خودرو داخلی نداشته ولی در زمینه های دیگری همچون تحویل خودروبه خریدار، خدمات قبل و پس از فروش محصولات، تعداد مراجعات خریداران خودرو داخلی به تعمیرگاه ها و میزان رضایت و عدم رضایت مصرف کنندگان خودرو اقداماتی را در این زمینه انجام داده است. چناچه فردی از قیمت خودرو خود ناراضی بوده و شکایتی داشته باشد می تواند به سامانه ثبت شکایت 124 تماس حاصل فرماید. وی در ادامه عنوان کرد: به این شکل چناچه مشکل از راه خودرو ساز حل شود این کار انجام شده و در غیر اینصورت موضوع به شورای رقابت ارجاع داده می شود.
مهندس نوابی با تاکید بر این بخش که رسیدگی به شکایت ها و نارضایتی مردم بی پاسخ نمانده و مرجع رسیدگی دارد این طور گفت: دستورالعمل مربوط به قیمت گذاری خودرو به واسطه شورای رقابت انجام شده که همین دستورالعمل سبب قیمت گذاری خودرو ها گردیده است و شواری رقابت مسئول نظارت بر تمامی قیمت ها بوده است. تا چناچه قیمت گذاری بالاتری اتفاق افتاد بر این مسئله رسیدگی کنند. همچنین به این مسئله عنوان نمود که در مذاکراتی که با رئیس شورای رقابت وجود داشته است این طور تصمیم گیری شد چناچه حاشیه بازار دو نمونه از خودرویی که مقدار قیمت گذاری آن آزاد گشته است  مشکلی پیش بیاید باید به این موضوع توجه داشت و موضوع مورد بررسی قرار گیرد و  چناچه مشکلی پیش بیایید این دو خودرو نیز به نظام قیمت گذاری بازگردانده می شود.
بنا بر گفته رئیس سازمان حمایت نظارت این بخش به صورت بازرس محور نبوده و بلکه به شکل شکایت محور می باشد. نوابی به این بخش اشاره داشت که شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودروهای خارجی ورود نداشته و از حیطه وظایف آن خارج است و تنها نظارت بر آن داشته و چناچه قیمت و یا خدمات خودرو خارجی دارای اشکالی بود به آن مسئله رسیدگی خواهد شد. در ادامه گفت و گوها به این بخش اشاره داشت که : سازمان حمایت بازرسی های سرزده ای از تعمیرگاه های مجاز خودرو داخلی و نظارت ویژه بر آن ها دارد. همین طور عنوان کرد که در حال حاضر در بخش بازار خودروهای داخلی بازرسی وجود نداشته و چناچه قرار  بر این بخش باشد که نظارت در این زمینه ایجاد شود از نیرو و امکانات کافی و لازم در این سازمان برخوردار هستیم.