میزان رده بندی کیفیت وانت های تولید داخلی

گزارش رده‌بندی کیفی وانت‌های تولیدی در آبان ماه امسال منتشر شد. طبق این گزارش بیشتر وانت‌های داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند. براساس ارزیابی صورت گرفته از هفت مدل وانت در حال تولید در خودروسازان داخلی یک وانت سه ستاره کیفی را دریافت کرده و مابقی تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در این زمینه وانت تندر سه ستاره کیفی را دریافت کرده است. باقی وانت‌های مورد بررسی شامل وانت سایپا ۱۵۱، مزدا تک کابین، دیزل زامیاد، مزدا دو کابین، آریسان و نیسان دوگانه‌سوز نیز تنها یک ستاره کیفی را دریافت کرده و در پایین‌ترین سطوح کیفی قرار دارند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی دریافت می‌کنند. پنج ستاره بالاترین سطح کیفی و یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.