معیار خرید خودرو در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر

بر اساس آمار خودروهای پر فروش ایران و جهان، می‌توان نتیجه گرفت ایرانی‌ها بر اساس میزان قیمت خودرو اقدام به خرید می‌کنند ولی به طور مثال در کشوری مانند ژاپن معیار خرید خودرو، ایمنی بالای آن است.