نظارت گشت های پیاده و سواره در طرح زوج و فرد

جانشین پلیس ترافیک شهری ناجا به طرح زوج و فرد اشاره و اظهارکرد: این طرح را بر اساس بررسی‌ها و تحقیقاتی که در خصوص گنجایش راه‌ها در ساعت اوج سفرهاست اجرا کردیم. این طرح از درب منزل پس از اطلاع رسانی انجام می‌شود و به وسیله عوامل و گشت‌های پیاده و سواره نظارت خواهد شد. سرهنگ کرمیان در ابتدا در خصوص ورود خودروهای تک سرنشین گفت: به باور من، عدم ورود خودروهای تک سرنشین، یک اصل معنوی و اجتماعی است، باید این را به عنوان یک اصل استوار قرار دهیم و تا آنجا که ممکن است این کار را نکنیم و اگر مجبور به این کار شدیم، خودمان را ملزم بدانیم چند نفر دیگر از شهروندان را سوار کنیم.
وی افزود: بار سنگینی بر دوش همه همکاران در راهنمایی و رانندگی برای خدمتگزاری و فراهم ساختن انظباط و آرامش و ایمنی سفر همشهریان است اما فکر می کنم بار سنگین‌تر بر دوش خود مردم است که باید ساعت ها وقت گرانبهایشان را در ترافیک هدر بدهند و آسیب های جسمی و روحی و روانی‌اش را بپذیرند. جانشین پلیس ترافیک شهری ناجا که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد به وضعیت ترافیک در شهرهای پیشرفته دنیا اشاره و بیان کرد: این شهرها راه حل های خروج از ترافیک را پیدا کردند و اساساً راه حل‌های این مسئله مبهم نیستند که بخواهیم دنبال آنها بگردیم. گسترش ناوگان مسافربری همگانی یکی از راه‌های مهم برای کاهش ترافیک است و باید بیشتر توان مان را به خودروهای مسافربری همگانی اختصاص دهیم.
کرمیان ادامه داد: وقتی "مسیر" گسترده‌ای را به خط ویژه اختصاص می‌دهیم و آن را ویژه می‌کنیم و دیگر شهروندان را از ورود به آن باز می‌داریم، باید به شایستگی از این فضا بهره گیری شود و بنا به نیازی که در آن مسیر به سفر است، وسیله مناسب و ایمن فراهم شود. وی به طرح زوج و فرد هم اشاره کرد و گفت: این طرح را بر اساس بررسی ها و تحقیقاتی که در خصوص گنجایش راه ها در ساعت اوج سفرهاست اجرا کردیم زیرا این راه‌ها نمی‌تواند، پذیرای همه شهروندان و مسافران باشد. این طرح از درب منزل پس از اطلاع رسانی انجام می شود و به وسیله عوامل و گشت های پیاده و سواره نظارت خواهد شد.

منبع: ایسنا