به گزارش سایپانیوز، در این نشست مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا گفت: در سالهای اخیر با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های ظالمانه، وضعیت بنگاه های اقتصادی مساعد نبوده و کم و بیش همه بنگاه ها با این مشکل مواجه بودند و شاهد این بودیم که حجم تولید خودرو به پایین ترین تیراژ خود رسید. اما با همت مضاعف یکایک عناصر کلیدی در صنعت خودرو و برپایه توانمندی و دانش فرزندان ایران عزیز از مشکلات سر بلند بیرون خواهیم آمد.

سید عباس میرحسینی تاکید کرد: افزايش حس اعتماد در مشتريان يكي از دغدغههاي ارزشمند خدمات فنی رنا است. نمایندگیها، به عنوان بازوی اجرايي خدمات فنی رنا نقش موثري در تقويت حس اعتماد مشتريان دارند. امروز شبكه گسترده و منسجم توزيع قطعه از مزيتهاي رقابتي خدمات فنی رنا است و ما بخاطر برخورداري از چنين شبكهاي به خود ميباليم.

وي با اشاره به اينكه افزايش رضايت مشتري در گرو تامین به موقع قطعات با قیمت و کیفیت مناسب و  ارائه خدمات بهینه است، تشریح کرد: مشتري انتظار دارد كه از خدمات مناسب به همراه قطعات باكيفيت استفاده كند، لذا وظيفه ما در شرکت خدمات فنی رنا اين است كه اين شرايط را براي مشتري فراهم كنيم و نمایندگیها در اين زمينه در خط مقدم قرار دارند.

ميرحسيني در ادامه با اشاره به کاهش خودروهای تحت پوشش گارانتی و به طبع کاهش مراجعه خودروها به شبکه نمایندگی ها، افزود: در این راستا برنامه وفادارسازی مشتریان را در قالب ایجاد باشگاه مشتریان دنبال می كنيم. ضمن اينكه رقابتی کردن قیمت قطعات، بازاریابی و بازارسازی و کاهش بروکراسی اداری نيز باعث میشود خودروهای وارانتی به شبکه نمایندگی ها بازگردند.

 

 

منبع: سایپا نیوز