ثبت تخلفات شهری توسط خودروهای مجهز به دوربین و پیشرفته

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: به منظور بهینه سازی کنترل فضاهای پارک حاشیه‌ای و ثبت تخلفات ساکن در سطح شهر تهران، با همکاری پلیس راهور از خودروهایی استفاده می شود که از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا برخوردار هستند. مهندس وزیری با اشاره به این که هر یک از این خودروها برای هر 15000 محل پارک در مدت زمان 14 ساعت کاری اختصاص می یابد و به تنهایی جایگزین 120 نفر از نیروهای نظارت می شود، گفت: با اعمال دقیق قانون توسط این نوع خودرو ها از هرگونه اجحاف در حقوق شهروندی جلوگیری می شود و علاوه بر کنترل همه فضاهای پارک حاشیه‌ای که با دستگاه های مکانیزه پارکومتر انجام می شود، تخلفات ساکن نیز ثبت و قابل اعمال جریمه هستند.
وی با تاکید بر این که پارک دوبله و عدم رعایت حریم ها و توقف غیرمجاز بر مشکلات ترافیک شهر می افزاید، خاطر نشان کرد: این خودرو به منظور روان سازی ترافیک با استفاده از دوربین نسبت به تشخیص صحیح پلاک و محل و ثبت تصاویر خودروهای متخلف اقدام می کند و در انتها تمامی اطلاعات بدست آمده به منظور بررسی و صدور برگ جریمه به سرور مرکزی انتقال داده می‌شود. وزیری افزود: توقف در حریم پل ها، تونل ها و ایستگاه‌های مترو، توقف درحریم چهارراه ها، پارک دوبل، توقف درحریم ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، حمل و بارگیری و پارک معلولان، توقف در مکان های توقف ممنوع و توقف مطلقا ممنوع (حمل با جرثقیل)، ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده طرح زوج و فرد از تخلفاتی هستند که خودروی کنترل مکانیزه از این پس اعمال قانون می کند.