ثبات قیمت خودرو های داخلی

این هفته قیمت خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشت. قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است: