شركت ايران خودرو با توجه به عدم توليد خودرو سوزوكي گرندويتارا  جهت تعيين تكليف تعهدات مشتريان اقدام به اعلام شرايط تبديل زير نموده است:

خودروهاي قابل انتخاب

هايماS7توربوشارژ_اتوماتيك 
دنا_پلاس 
به قيمت مصوب زمان تحويل
مهلت تبديل: ٩٨/٠٥/٠٥ تا٩٨/٠٥/١٧ 


هايماS5توربوشارژ_اتوماتيك 
دنا_پلاس 
به قيمت مصوب زمان تحويل
مهلت تبديل: ٩٨/٠٥/١٩ تا٩٨/٠٥/٣١ 


هايماS5توربوشارژ_اتوماتيك 
دنا 
به قيمت مصوب زمان تحويل
 مهلت تبديل: ٩٨/٠٦/٠٢ تا٩٨/٠٦/١٤ 


٢٠٧دستی 
دنا_پلاس 
به قيمت مصوب زمان تحويل
 مهلت تبديل: ٩٨/٠٥/١٩ تا٩٨/٠٥/٣١ 

 

suzuki-table-change.jpg

 

 

منبع: وب سایت خودرو