راه حلی جدید برای کاهش آلودگی شهر های بزرگ

یک پژوهشگر معتقد است که میتوان با نصب فیلترهایی بر روی اتوبوس ها و مینی‌بوس‌ های داخل شهری به کمتر شدن آلودگی هوای شهر های بزرگ کمک کرد. خلیل سعادتیان،‌ پژوهشگر ایلامی اظهار دارد که جنس این فیلترها در مقیاس معین با سه لایه از فیلتر از جنس الیاف مصنوعی یا طبیعی به قطر پنج سانتی ‌متر آغشته به روغن‌سوخته موتور خودروها در طول دوره معین است،‌ وی همچنین بیان کرد: این روغن مانند مایع مخاطی بر روی الیاف فیلتر، گازهای سوخته و ذرات معلق در هوای سطوح خیابان‌ها را به الیاف فیلتر جذب کرده و از نشر مجدد آنها در شهرها جلوگیری میکند.
وی بیان کرد: این فیلتر ها هزینه زیادی ندارند و فضای زیادی را اشغال نمیکنند و به راحتی بر روی سقف اتوبوس های شرکت واحد نصب میشوند. این فیلتر ها هوای آلوده را به داخل خود فشرده می کنند و بر اساس سرعت، نیروی راه اندازی، و عمل کشش کار میکنند به طوری که در سرعت 60 کیلومتر یک اتوبوس حدودا 60 کیلومتر از هوای آلوده را به خود جذب میکند. همچنین بیان کرد: در صورت انجام و نصب شدن این طرح بر روی یک هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌ بوس شهری چیزی در حدود 60 هزار کیلومتر از ذرات معلق در هوای شهر را در عرض یک ساعت پاکیزه می‌کند و در هشت ساعت کار شبانه روزی چیزی در حدود 480 هزار کیلومتر راندمان خواهد داشت و در صورت استفاده بیشتر در خودروهای دیگر و تاکسی ‌های درون ‌شهری، فضای بیشتری را می‌توان پاکیزه کرد.