وضعیت تولید خودروهای دوگانه سوز

در آبان ماه امسال، شاهد افزایش یا کاهش تولید خودروهای دوگانه سوز بوده ایم. در طول این مدت تولید پژو 405 با 100% کاهش روبرو بوده به طوری که از 13 دستگاه در آبان به صفر دستگاه رسیده است درحالی که تولید پژو پارس دوگانه ‌سوز ایران خودرو مرکزی از 538 دستگاه به 1008 دستگاه رسیده و با رشد 87.4% مواجه شده است. در طول این مدت نیز تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی از 1083 دستگاه به 129 دستگاه رسیده است و با کاهش 88.1% روبرو بوده است. اما از طرفی دیگر تولید پژو ۴۰۵ دوگانه ‌سوز ایران خودرو خراسان رشد داشته است و از 2225 دستگاه به 6856 رسیده است و افزایشی در حدود 208.1 درصد داشته است. تولید سمند دوگانه ‌سوز ایران خودرو تبریز نیز افزایش داشته و از صفر دستگاه به ۲۵۷۹ دستگاه رسیده است. ولی تولید پراید دوگانه ‌سوز پارس خودرو متوقف شده و از ۸۱۷ دستگاه به صفر رسیده است. تولید پراید دوگانه ‌سوز سایپا نیز مانند پارس خودرو در آبان ماه امسال متوقف شده و از ۱۰۳۱ دستگاه به صفر رسیده است. با این حال تولید تیبا دوگانه ‌سوز سایپا کاشان با رشد همراه بوده و با افزایش ۸۰۹.۳ درصدی از ۱۱۸ دستگاه به ۱۰۷۳ دستگاه افزایش یافت.