آخرین قیمت خودروهای وارداتی در این هفته

هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است: