فراخوان بی ام دبلیو جهت تعمیر کیسه های هوای معیوب

این خودروساز آلمانی فراخوانی در جهت تعمیر کیسه های هوای معیوب در چین داد. هنگامی که کیسه هوای جلویی بی ام دبلیو باز میشود، مولد گاز داخل کیسه هوا ممکن است قطعات فلزی را به داخل خودرو پرداخت کند و خسارت ایجاد کند. بی ام دبلیو گفته است که قطعه های خراب را بدون هزینه تعویض خواهد کرد و آغاز فراخوان برای تعمیر این قطعات از اول اوت 2017 شروع می شود. این اولین بار نیس که این خودروساز آلمانی به خاطر ایراد در تولیدات خودش مجبور شده است که فراخوان بدهد. بی ام دبلیو قبلا به منظور تعمیر صندلی کودک که ایراد جوشکاری داشته نیز فراخون داده است.