واردات اتوبوس های روسی به ایران

گروه صنعتی “گاز" خبر از ورود 900 دستگاه اتوبوس لیاز از روسیه داد. این قرارداد توسط 4 شهردار از 4 شهر ایران امضا شد و قرار است علاوه بر فروش این اتوبوس ها، تحویل قطعه های اتوبوس و راه اندازی خطوط مونتاژ این محصولات هم عملی شود. همچنین عده ای از کارشناسان دو کشور اتوبوس های ساخت روسیه را با شرایط و استاندارد های مورد نیاز جاده های ایران همانندسازی خواهند کرد. روسیه تحویل این اتوبوس ها را در سال 2017 میلادی آغار میکند. این طرح مرحله جدیدی در روند ورود خودروهای روسی به بازار ایران به دنبال همکاری دو کشور در زمینه واگن سازی و تولید ماشین های راهسازی است.