شروع فروش اقساطی 206 تیپ 2 مدل 96

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند، شرایط فروش منعطف پژو 206 تیپ 2 با مدل 96 و تحویل 30 روزه از روز دوشنبه 95/10/13 لغایت 95/10/30 یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
توضیحاتی در مورد آغاز فروش اقساطی پژو 206 تیپ 2 با مدل 96
-کلیه شرایط و ضوابط خرید و مدارک لازم در این روش مشابه روش ھای جاری فروش اعتباری ماه ھای گذشته می باشد.
-تاریخ چک ھا پس از انتخاب شرایط خرید، توسط سیستم فروش و بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری اعلام خواھد شد.
-برنامه فروش کارخانه و امانی یکی بوده و نمایندگان می توانند از برنامه فروش کارخانه نسبت به رزرو خودروھای امانی خود استفاده نمایند.
-انتخاب تعداد چک، مدت بازپرداخت، نرخ سود و ... بر عھده مشتری و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم است.
-با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.
-زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/10/13 مي باشد.