هدف آلمانی ها برای کاش 95 درصدی آلاینده ها

برای رسیدن آلمان به هدف خود، تا سال 2030 تمامی خودروها باید بدون آلایندگی باشند. معوان وزیر اقتصاد آلمان می گوید این کشور هدف دارد که تا سال 2050 به کاهش 95 درصدی آلاینده های هوا برسد که این امر تنها با از بین رفتن وسایل حمل و نقل دیزلی و آلاینده میسر میشود. صدر اعظم آلمان جهت کاهش تقاضا برای خرید خودروهای دیزلی و ایجاد انگیزه جهت خرید خودروهای برقی وعده داده است که برای کسانی که خودروهایی هیبریدی خریداری کنند یارانه در نظر گرفته میشود. طیق آمار سازمان محیط زیست آلمان، این برنامه موجب میشود که تا سال 2020 چیزی پیرامون 500 هزار خودروی برقی فروخته میشود.