توقیف یک پژو پارس با بیش از 4 میلیون و 300 هزار تومان خلافی پرداخت نشده

ماموران پلیس راه شهرستان ماکو در حین انجام وظیفه بودند که یک دستگاه پژو پارس را به خاطر مرتکب شدن به خلاف نگه داشتند. بعد از متوقف کردن خودرو و گرفتن استعلام متوجه شدند که این خودرو چیزی در حدود 4 میلیون و 300 هزار تومان جریمه ی پرداخت نشده دارد که پس از پی بردن به این موضوع این خودرو را به سرعت توقیف کرده و به پارکینگ منتقل کردند. طبق قوانین پلیس راهنمایی رانندگی تمام خودروهایی که جریمه ی عقب افتاده ی آنها بیش از 1 میلیون تومان باشد، توقیف میشوند.