جاده های برقی با توانایی تولید برق

به دنبال معرفی جاده های مجهز به صفحات خورشیدی در هلند، فرانسه نیز برای این کار قدم برداشت. دولت فرانسه 5 میلیون یورو هزینه کرده است تا این جاده ی 1 کیلومتری را بسازد و این جاده در نزدیکی یکی از روستاها ساخته شده است که صفحات خورشیدی آن انرژی دریافتی از نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در طول روز حدودا 2000 ماشین از این جاده عبور میکنند. هدف از تاسیس این جاده بررسی این است که آیا تا 2 سال آینده میتواند روشنایی خودروی 3400 نفر از ساکنین روستای اطرافش را بدست آورد یا نه. اعتقاد کارشناسان این است که در آینده بسیاری از جاده ها باید اینگونه باشند اما مشکلی که وجود دارد این است که خیلی از مناطق وجود دارند که تابش آفتاب در آنجا همیشگی نیست و همچنین هزینه ی احداث آن خیلی بالا است.