اتوبوس‌ محصولی است که در ناوگان حمل و نقل عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه ای که در بین وسایل نقلیه عمومی به خصوص در سفرهای برون شهری کوتاه، وسیله بسیار مناسبی به شمار می‌رود. تولید اتوبوس در ایران برای تولید داخل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در جدیدترین گزارش پایگاه 1616 از آمار تولید این محصول در شرکت های خودروسازی ارائه شده است. در موتوتل همراه ما باشید.
گزارش ها نشان داده اند که در آذرماه امسال اتوبوس ها با رشد قابل ملاحظه ای به 12 درصد رشد رسیده اند. البته این گزارش در ادامه از کاهش تولید اتوبوس در میان شرکت های خودروسازی سخن می گوید. بر این اساس، تولید دستگاه های اتوبوس از 85 دستگاه در سال 1394 به 1394 دستگاه در سال 1395 رسیده است.  گزارش تولید برخی از شرکت های خودروسازی که به تولید اتوبوس مشغول هستند به صورت زیر است:
-شرکت خودروسازی عقاب افشان با افزایش ۸۸.۶ درصدی، از ۴۴ دستگاه اتوبوس در آذر ماه ۱۳۹۴ به ۸۳ دستگاه در سال 1395 رشد پیدا کرده است.
-شرکت خودروسازی ایران خودرو دیزل ۵۲.۶ روند نزولی داشته است و از ۱۹ دستگاه اتوبوس در آذر ماه 1394 به ۹  دستگاه در سال 1395 رسیده است.
-شرکت پیشرو دیزل آسیا نیز  ۲۰ درصد در تولیدات خود کاهش داشته است. از 5 دستگاه اتوبوس در آذر ماه سال 1394 به 4 دستگاه در سال 1395کاهش یافت.
در ادامه این گزارش از توقف تولید انواع اتوبوس در آذر ماه امسال سخن گفته است و برای نمونه از شرکت خودروسازی یاوران خودرو شرق، آکیا دویچ نام برده است که تولید آن نسبت به سال قبل به صفر کاهش پیدا کرده است. که در این مدت تولید انواع اتوبوس به طور میانگین با رشد ۱۲.۹ درصدی از ۸۵ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۹۶ دستگاه رسید.