به گزارش سايپانيوز، تحقيقات ولوو نشان مي دهد كه مهار نكردن حيوانات خانگي در هنگام حركت خودرو، حواس راننده را به ميزان قابل توجهي پرت كرده و احتمال بروز حادثه و ميزان جراحت حاصل از تصادف را افزايش مي دهد. پيش از اين بيشتر تمركز محققان روي تلفن همراه، غذا خوردن هنگام رانندگي، صحبت كردن با سرنشينان، استفاده از وسايل الكترونيكي و از اين قبيل بود، اما در اين تحقيق تمركز روي حضور حيوانات در خودرو بود.

شركت ولوو علاوه بر انجام نظرسنجي هاي «هريس پال»، 15 راننده را به مدت 30 ساعت مورد تحقيق قرار داد و مشاهدات خود را از رفتار حيوانات خانگي و رانندگان در شرايط مختلف آزمايش و بررسي كرد. نتايج اين تحقيق نشان داد، مهار نكردن حيوانات اهلي با قلاده، كمربند ايمني، قفس و جعبه مخصوص حيوانات، يا هرگونه وسيله مشابه ديگر روي رفتار حيوان اهلي و راننده تأثير دارد به طوري كه علاوه بر پرت كردن حواس راننده، رفتارهاي ناامن رانندگي را تا دو برابر افزايش مي دهد. علاوه بر اين ميزان تپش قلب رانندگان و حيوانات خانگي داخل خودرو مورد پايش قرار گرفت و نشان داد تپش قلب حيوانات مهارنشده و رانندگان در حركت افزايش نشان داده كه نشان از افزايش استرس آنان داشته است.

تعداد رفتارهاي ناايمن در زماني كه سگ مهار شده بود، 274 بار بود در حالي كه اين رفتارها به 649 بار رسيد وقتي كه سگ با هيچ وسيله اي مهار نبود. بر اساس همين تحقيق از 15 ساعت رانندگي، هنگامي كه سگ مهار بود، راننده 1 ساعت و 39 دقيقه را با حواس پرت رانندگي كرد در حالي كه در شرايط غيرمهار اين زمان به 3 ساعت و 39 دقيقه افزايش يافت.

همچنين مؤسسه فوريت هاي حيوانات اهلي سوئد نيز بر يافته هاي شركت ولوو صحه گذاشته و خانم دكتر اليسا ماتزافرو در اين خصوص مي گويد: «شايد از نظر صاحبان حركت آزادانه حيوانات اهلي يا خانگي مطلوب و پسنديده به نظر آيد اما ريسك در رانندگي، حواس پرتي، حوادث رانندگي و شدت جراحات را افزايش مي دهد.

منبع: msn.com

 

 

منبع: سایپا نیوز