به گزارش سايپانيوز، خودروي شاسي بلند مخصوص دشت و دمن «روگ» نيسان مجهز به ترمزهاي خودكاري است كه با ديدن مانع و وجود احتمال تصادف، بدون اختيار راننده، خودرو را متوقف مي كند اما اكنون مشخص شده كه مدل هاي 2017 و 2018 بدون وجود مانع هم به خواست راننده توجه نمي كند و خودرو را متوقف مي كند. جالب اين جا است كه نيسان نام اين خودرو را واژه انگليسي rogue انتخاب كرده كه معني آن «سركش» و مهار نشدني است.

با اين كه نيسان تا كنون براي رفع اين مشكل دو اقدام كيفي انجام داده اما اكنون كار به جايي رسيده كه مركز ايمني خودرو به صورت رسمي از حكومت آمريكا خواسته است كه اين خودرو مورد بازرسي قرار گيرد.

ترمز اضطراري خودكار طوري طراحي شده است كه در صورت وجود مانع سر راه خودرو، علائمي از حسگرها دريافت مي شود و اگر راننده به موقع از خود واكنش نشان ندهد، تراشه هاي تعبيه شده در خودرو فرمان ترمز را به صورت خودكار به موتور و ترمزها ارسال مي كنند و قبل از آن كه خودرو با مانع برخورد كند، متوقف مي شود.

اداره ايمني ترافيك بزرگراهي ملي آمريكا تاكنون 129 شكايت دريافت كرده است كه از اين ميان 3 مورد با تصادف منجر به جراحت مواجه شده است.

جيسن لواين مدير اجرائي مركز ايمني خودرو مي گويد بازرسي اداره ايمني ترافيك بزرگراهي ملي آمريكا بايد بدون فوت وقت آغاز شود تا جلوي حوادث احتمالي گرفته شود.

در ماه فوريه امسال نيسان تعداد 75,358 خودروي روگ و قشقايي در كانادا را فراخواند تا مشكل فني آن را رفع كند. بررسي هاي خود نيسان هم نشان داده است كه سازه هاي فلزي مانند تقاطع عبور راه آهن، علائم راهنمايي و رانندگي كه از روي سقف خودرو رد مي شوند، حسگر هاي اين خودروها را به اشتباه مي اندازند و اين خودروها بدون نياز واقعي، متوقف مي شوند و گاهي چون در وسط بزرگراه اتفاق مي افتد، مي تواند براي ساير خودروها خطرآفرين باشد.

خود شركت نيسان به اداره ايمني ترافيك بزرگراهي ملي اطلاع داده است كه تاكنون 750 مورد شكايت از ترمز ناهنگام دريافت كرده كه از اين بين 12 مورد منجر به تصادف شده است.

در سال 2016 خودروسازان از جمله نيسان توافقي را با اداره ايمني بزرگراهي ملي آمريكا به امضا رساندند كه از تجهيزات ترمز اضطراري خودكار در تمامي خودروهاي سواري سبك استفاده نمايند و تا شهريور سال 1401 (سپتامبر 2022) 99 درصد از خودروهاي عرضه شده به بازار مجهز به اين سيستم باشند.

حالا نيسان از يك سو با اين توافقي كه كرده مجبور به عرضه خودروهاي مجهز به ترمز اضطراري خودكار است و از سوي ديگر مواجه با دعاوي حقوقي و شكايت هايي است كه مي تواند به نام و نشان اين شركت خدشه وارد كند.

منبع: رویترز

 

 

منبع: سایپا نیوز