مهسا نجاتی؛ همواره، آینده‌ای رو به رشد در زمینه خودروهای الکتریکی، مسئله مهمی در ذهن برزگ‌ترین سازندگان خودرو در سراسر جهان بوده است. در حال حاضر، مالکیت این بازار در دستان چین قرار دارد.

بر اساس لیست ارائه شده، در خصوص خودروهای برقی که بیشترین میزان درآمد را داشته‌اند، تنها یک خودرو از 10 خودرو گزارش شده، به چین تعلق ندارد.

گفتنی است که دو خودروساز چینی، هر کدام، درآمد بالاتر از 40 درصد خودروهای الکتریکی را داشته‌اند و با توجه به گفته کارشناسان، این موضوع پیشرفتی حیرت‌انگیز برای این کشور محسوب می‌شود.

همچنین، قابل ذکر است که فروش وسایل نقلیه با انرژی جایگزین؛ به طور عمده خودروهای الکتریکی، به همراه تعدادی از خودروهای هیبریدی و تعداد اندکی از خودروهای دارای موتورهای با سوخت گاز طبیعی، نزدیک به 1.5 میلیون دستگاه را تشکیل می‌دهند.

در نمودار ارائه شده، درصد کل درآمد فروش وسایل نقلیه الکتریکی در سال 2018 را مشاهده می‌کنید؛

تسلط چین بر بازار خودروهای الکتریکی جهان

 

 

منبع: اقتصاد آنلاین